Python
Tekst

Funkcja z żołwiem: rysowanie kwadratu i okręgu o zadanym miejscu startu (penUp i penDown)

Lekcja 41 Moduł 8


from turtle import *

def kwadrat(pozycja=(10,10), dlugosc_boku=30):
    if type(dlugosc_boku) is not int:
        return None

    penup()
    goto(pozycja)
    pendown()

    for bok in range(4):
        fd(dlugosc_boku)
        lt(90)

    return None

def kolo(pozycja=(10,10), promien=30):
    if type(promien) is not int:
        return None
    
    penup()
    goto(pozycja)
    pendown()

    
    circle(promien)

    return None

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen