Python
Tekst

Informacje ogólne

Lekcja 1 Moduł 1

​Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli początkujących. Omówimy w jego trakcie podstawowe elementy języka Python. 

​Poszczególne moduły kończą się przykładowymi pytaniami dla utrwalenia materiału oraz w miarę zdobytej wiedzy ćwiczeniami do wykonania w postaci kodu. Nie ma mechanizmu weryfikującego wykonanie zadania, z każdym jest dostępne rozwiązanie, które możecie zobaczyć i przeanalizować.


Na zakończenie kursu konieczne jest wykonanie trzech elementów:

  • ​Testu w środowisku Google Forms - test wymaga zalogowania się (a więc posiadania kota Google), nie ma limitu czasu, ale wolno wykonać tylko 1 podejście do jego wypełniania
  • ​Wykonania programu zgodnie ze specyfikacją i przesłania kodu źródłowego w postaci pliku poprzez platformę Google (program zweryfikuję osobiście).
  • Stworzenia programu i wykonania go na platformie https://PythonTutor.com oraz przesłania "Permanentnego" linku do niego (program zweryfikuję osobiście).

​Pomyślne wykonanie tych 3 elementów pozwoli na otrzymanie certyfikatu.

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen