Python
Tekst

Pierwsze polecenie: print()

Lekcja 6 Moduł 2

​Zadanie domowe dla Ciebie - spróbuj wykonać poniższe polecenia, zobacz, co się dzieje, porównaj z dokumentacją funkcji:

Dokumentacja: https://docs.python.org/3.6/library/functions.html#print

​print("Hej, jestem Python")

print("Hej, jestem", "Python")

print("Hej,", "jestem", "Python")

print("Hej,", "jestem", "Python", sep=" ")

print("Hej,", "jestem", "Python", sep="*")

print("Hej,", "jestem", "Python", sep="*", end="!")

print("Hej,", "jestem", "Python", end="!")

​print("Hej, jestem Python", end="!")

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen