Python
Tekst

Podstawowa pętla z wykorzystaniem iteratora: for … in ..

Lekcja 18 Moduł 4

​# przykład pętli for .. in

napis = "Adam Jurkiewicz"

for litera in napis:

    print(litera)

# pętla z instrukcją warunkową

for litera in napis:

    if litera == "i":

        print("Jest litera i")

​# przykład iterowania po elementach listy

lista_liczb = [1, 15, 24, 3.14, 38, 23 ]

for liczba in lista_liczb:

    print(liczba)

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen