Python
Tekst

Podstawowa pętla z wykorzystaniem licznika: for .. range()

Lekcja 17 Moduł 4

​#przykładowe wywołania pętli


for x in range(5):

    print("Cześć.")


for x in range(10):

    print(f"X ma wartość {x}")


for x in range(10):

    print(f"Wartość obliczenia {x/2}")

​# przykładowy kod:


for x in range(10):

    print(f"Dla x = {x} modulo 2 = {x%2}")


# blok kodu wewnątrz bloku kodu


for x in range(10):

    if x%2 == 0:

        print(f"{x} jest parzyste")


# inny przykład

for x in range(1, 13):

    if x%2 == 0:

        print(f"{x} jest parzyste")


Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen