Python
Tekst

Podstawowe konstrukcje warunkowe: if, elif, else

Lekcja 16 Moduł 4

​# podstawowa konstrukcja warunkowa jeżeli

​zmienna = 20

if zmienna > 18:

    print("Nasza zmienna jest pełnoletnia.")


if zmienna < 18:

    print("Nasza zmienna nie jest pełnoletnia.")


if zmienna == 20:

    print("Nasza zmienna to dokładnie 20.")


# konstrukcja jeżeli / w przeciwnym wypadku

zmienna = 10

if zmienna % 2 == 0:

    print("Zmienna jest liczbą parzystą")

else:

    print("W przeciwnym wypadku nie jest.")

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen