Python
Tekst

Podstawowe typy danych: str, int, float, boolean

Lekcja 8 Moduł 3

​Zadanie domowe:

  1. Zapoznaj się z dokumentacją Python 3 dot. typów danych - dokumentacja
  2. Spróbuj samodzielnie wykonać w IDLE oraz Mu-Editor przykłady zaprezentowane w materiale.
  3. Poniżej kilka przykładów zapisu różnych typów danych w Python

​"To jest tekst"

543

9456

3.14

​128.34

True

False

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen