Python
Tekst

Porównanie Scratch 3 i Python 3

Lekcja 3 Moduł 2

​W poniższych kolumnach znajdziesz porównanie bloków Scratch 3 i odpowiadającemu im kodu w języku Python 3:


​dana = 0

tekst = "Python to OpenSource!"

tekst_2 = tekst + "Super!"


​tekst = ​input("Jak masz na Imię?")


​print("Cześć, jestem Python!")

print(3 + 2)

print(tekst_2)

print(f"Wartość {dana} zł.")


​dana = 5

​dana += 1

​print(f"Wartość danej = {dana}")


​dana = 18

​if dana > 15:

​    print("Dana duża.")

else:

    print("Dana mała.")


​dana = 18

​if dana < 50:

​    print("Dana duża.")

else:

    print("Dana mała.")


​for x in range(10):

    print("Cześć!")

    print("Tu Python!")


dana = 18

​for x in range(10):

    dana += 1

    print(f"​Wartość danej = {dana}")

    ​if dana < 23:

        print("Mniej niż 23.")

    else:

        print("Więcej niż 23.")


​Powyżej możesz zobaczyć "niektóre z możliwych" przykładów. Zachęcam do własnej pracy, oraz do przysyłania do mnie Twoich pomysłów.

Adres e-mail do mnie: python-101 (at) abixedukacja.eu

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen