Python
Tekst

Program na zaliczenie modułu 3.

Lekcja 22 Moduł 4

To będzie opis programu, który musisz wykonać "na zaliczenie" tylko wówczas, jeśli masz wykupioną opcję płatnego kursu. W temacie maila podajesz swój kod uczestnika i informację o zaliczeniu modułu - tylko taki mail będę sprawdzał. Przykładowy temat maila:

"Kod uczestnika: 12KQ-48, zalicznie modułu 3"

W treści maila podaj link do kodu źródłowego zawartego w serwisie Pastebin, np.:

Zadanie zaliczające dostępne pod adresem:

https://pastebin.com/U1H3sHnP

Opis wymagań programu.

A) Program powinien zapytać się użytkownika o imię, a następnie się przywitać.

B) Program powinien wypisać informację, że użytkownik może wybrać jedną z 3 opcji:

1 - Obliczenie średniej arytmetycznej z 5 podanych ocen
2 - Zagrać z komputerem w zgadywankę liczby od 1 do 10
3 - Koniec pracy

C) Program musi działać w pętli nieskończonej, dopóki użytkownik nie wybierze opcji 3. Wybór opcji powinien być zrealizowany poprzez wczytanie liczby funkcją input()

1. Średnia arytmetyczna - tu program powinien 5 razy zapytać się użytkownika, wczytane liczby sumować i obliczyć oraz wypisać informację o średniej dla tych liczb.

2. Gra w zgadywankę - komputer losuje liczbę w zakresie od 1..10 (odpowiedni kod w przykładzie), a użytkownik ma 3 możliwości odpowiedzi. Odpowiedzi użytkownika wczytywane są funkcją input() i porównywane do wylosowanej przez program liczby. Po 3 próbach program musi wyświetlić informację, czy użytkownik zgadł liczbę; jeśli tak, to program powinien pokazać tą wylosowaną liczbę.

3. Przy tej opcji program powinien się pożegnać i zakończyć pracę.

D) w programie powinny wystąpić wszystkie wczytania danych do zmiennych, z ewentualną zmianą typu danych.

E) Wszystkie komunikaty zawierające wartości zmiennych wypisujemy korzystając z konwencji F-String.

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen