Python
Tekst

Program na zaliczenie modułu 5

Lekcja 34 Moduł 6

To będzie opis programu, który musisz wykonać "na zaliczenie" tylko wówczas, jeśli masz wykupioną opcję płatnego kursu. W temacie maila podajesz swój kod uczestnika i informację o zaliczeniu modułu - tylko taki mail będę sprawdzał. Przykładowy temat maila:

"Kod uczestnika: 12KQ-48, zalicznie modułu 5"

W treści maila podaj link do kodu źródłowego zawartego w serwisie Pastebin, np.:

Zadanie zaliczające dostępne pod adresem:


https://pastebin.com/ppkEPeEv


Opis wymagań programu.

A) Program powinien zapytać się użytkownika o imię, a następnie się przywitać.

B) Program powinien wypisać informację, że użytkownik może wybrać jedną z 3 opcji:

  1. Obliczenie średniej arytmetycznej z 5 podanych ocen (oceny te muszą być przekazane w postaci listy do funkcji obliczającej)
  2. Obliczenie temperatury F na podstawie podanej wartości w C
  3. Obliczenie długości w milach morskich na podstawie podanej wartości w metrach
  4. Koniec pracy

C) Program musi działać w pętli nieskończonej, dopóki użytkownik nie wybierze opcji 4. Przy tej opcji program powinien się pożegnać i zakończyć pracę. Wybór opcji powinien być zrealizowany poprzez wczytanie liczby funkcją input()

D) W każdej opcji funkcja powinna obliczać wartość i zwracać ją za pomocą słowa kluczowego return.

E) w programie powinny wystąpić wszystkie wczytania danych do zmiennych, z ewentualną zmianą typu danych.

F) Wszystkie komunikaty zawierające wartości zmiennych wypisujemy korzystając z konwencji F-String.

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen