Python
Tekst

Słowniki jako nieuporządkowane zbiory danych

Lekcja 32 Moduł 6

Moje lekcje na portalu e-podreczniki wykorzystujące słowniki:

  • Jeszcze nie opublikowano
Python 3.6.9 (default, Jul 17 2020, 12:50:27)
[GCC 8.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.

>>> slow_1 = { 23 : "Adam", 24 : "Jurkiewicz", 758 : 344, 25 : 24 }
>>> type(slow_1)
<class 'dict'>
>>> slow_1
{23: 'Adam', 24: 'Jurkiewicz', 758: 344, 25: 24}

>>> slow_1[0]
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#3>", line 1, in <module>
    slow_1[0]
KeyError: 0

>>> slow_1[758]
344
>>> slow_1[24]
'Jurkiewicz'
>>> slow_1[10]
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#6>", line 1, in <module>
    slow_1[10]
KeyError: 10
>>> slow_1[10] = "Linux"
>>> slow_1
{23: 'Adam', 24: 'Jurkiewicz', 758: 344, 25: 24, 10: 'Linux'}


for x in slow_1:
    print(x)

    
23
24
758
25
10

for x in slow_1:
    print(x)
    print(slow_1[x])

    
23
Adam
24
Jurkiewicz
758
344
25
24
10
Linux

for x in slow_1:
    print(x, slow_1[x])

    
23 Adam
24 Jurkiewicz
758 344
25 24
10 Linux

>>> slow_1
{23: 'Adam', 24: 'Jurkiewicz', 758: 344, 25: 24, 10: 'Linux'}

for x,y in enumerate(slow_1):
    print(x,y)

    
0 23
1 24
2 758
3 25
4 10

for x,y in enumerate(slow_1):
    print(x, y, slow_1[y])

    
0 23 Adam
1 24 Jurkiewicz
2 758 344
3 25 24
4 10 Linux

>>> slow_klasowy = {}
>>> slow_klasowy
{}
>>> type(slow_klasowy)
<class 'dict'>
>>> slow_klasowy[1] = { "name" : "Adam Jurkiewicz", "informatyka" : [ 3, 6, 4, 4 ]}
>>> slow_klasowy[2] = { "name" : "Beata Jurkiewicz", "j_polski" : [ 6, 5, 6 ]}
>>> slow_klasowy
{1: {'name': 'Adam Jurkiewicz', 'informatyka': [3, 6, 4, 4]}, 2: {'name': 'Beata Jurkiewicz', 'j_polski': [6, 5, 6]}}
>>> slow_klasowy[1]
{'name': 'Adam Jurkiewicz', 'informatyka': [3, 6, 4, 4]}
>>> slow_klasowy[2]
{'name': 'Beata Jurkiewicz', 'j_polski': [6, 5, 6]}
>>> del(slow_klasowy[2])
>>> slow_klasowy
{1: {'name': 'Adam Jurkiewicz', 'informatyka': [3, 6, 4, 4]}}
>>>

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen