Python
Tekst

Słowo kluczowe pass

Lekcja 21 Moduł 4

​Zapamiętajmy, słowo kluczowe pass stosujemy tam, gdzie musi istnieć kod, lecz my nie chcemy, aby program cokolwiek wykonywał.


​while True:
    pass

class Klasa:
    pass

def funkcja(argument):
    pass

if 2 < 1:
    print("2 jest mniejsze od 1 ;-)")
else:
    pass

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen