Python
Tekst

Sposoby wykonywania funkcji z modułów: import….

Lekcja 37 Moduł 7

# import całego modułu

import random

# wywołanie funkcji

x = random.randint(3,5)

#

# import pojedynczej funkcji

from random import randint

# wywołanie funkcji

x = randint(3,5)

#

# wywołanie funkcji z własną nazwą

from random import randint as r

# wywołanie funkcji

x = r(3,5)

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen