Python
Tekst

Zasada działania funkcji

Lekcja 23 Moduł 5

Definicja funkcji wg Wikipedii to:

Podprogram (inaczej funkcja lub procedura) – termin związany z programowaniem proceduralnym. Podprogram to wydzielona część programu wykonująca jakieś operacje, możliwa do wykonania podczas wykonywania programu. Podprogramy stosuje się, aby uprościć program główny i zwiększyć czytelność kodu.

Poniżej audio opisujące funkcję oraz przykład zdefiniowanej funkcji w środowisku Scratch 3.

Opis funkcji zaczerpnięty z serwisu Epodreczniki.pl (Źródło: GroMar.eu, licencja: CC BY-SA 3.0)

Poniżej zastosowanie takiej funkcji w programie w Scratch - wywołanie jej.

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen