Python
Tekst

Zastosowania pętli nieskończonej: while True

Lekcja 20 Moduł 4

​Zapamiętajmy - pętlę nieskończoną możemy zastosować wówczas, kiedy nie znamy jednoznacznego warunku zakończenia.


​# pętla nieskończona, aby przerwać -> CTRL+C
licznik = 1
while True:
    print(f"Wartość Licznika to {licznik}")
    licznik += 1

# pętla nieskończona, przerwanie wewnątrz poprzez break
licznik = 1
while True:
    print(f"Wartość Licznika to {licznik}")
    licznik += 1
    if licznik > 20:
        break

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen