Skip to content

Dedykowane szkolenie Python ON-LINE

Dla wszystkich, którzy potrzebują więcej, niż tylko wstęp przez 4 godziny lekcyjne, mamy dodatkową propozycję:

szkolenie on-line poprzez ok. 10 godzin materiałów wideo i mailowe wsparcie

KUP TERAZ KURS

Nauczycielko, nauczycielu – to szkolenie jest specjalnie skrojone dla Twoich potrzeb.

Krótkie wprowadzenie

A więc chesz dowiedzieć się więcej? Zatem zapraszam do krótkiego przykładowego filmu – przekonaj się, jak prowadzę lekcję.

Demonstracyjny film.

KUP TERAZ KURS

Szczegółowy program kursu – około 10 godzin video.

1) Oprogramowanie:
 – Python, Mu-Editor, IDLE, Jupyter, AnaConda, Atom, PyCharm
 – Python – OpenSource, na systemy: Linux, MacOS, Windows oraz Android i iOS
 – Mu Editor – skąd go pobrać, co zawiera, jak go używać

2) Podstawy języka:
 – tryb pracy REPL, skrypty
 – pierwsze proste polecenie: print
 – polecenie vs komentarz
 – jak zapisywać komentarze

3) Podstawowe operacje arytmetyczne i typy danych:
 – zmienne i obiekty
 – wszystko jest obiektem
 – typ char, int, float, boolean, None
 – operacje arytmetyczne: + , – , * , ** , / , // , %
 – proste znakowe: + , *
 – instrukcje input, type
 – prosty program

4) Zaawansowane typy danych i instrukcja warunkowa:
 – listy (tablice)
 – krotki (tuple)
 – słowniki (disctionaries)
 – przykłady w zastosowaniach
 – instrukcja if, else
 – instrukcja input
 – proste zadanie domowe

5) Dodatki – biblioteki, moduły:
 – polecenie import i jego zastosowania
 – przykład z modułem random i randint
 – przykład z math i sqrt
 – przykład z time i sleep

6) Definiowanie funkcji:
 – po co funkcje (teoria czarnej skrzynki, odniesienie do telefonu komórkowego)
 – jak wygląda składnia definiowania funkcji
 – jak przekazywać i co to są parametry
 – jak funkcja zwraca wartości
 – przykład w oparciu o PythonTour
 – samodokumentujący się kod – opisy dla przyszłych programistów
 – zadanie domowe: zdefiniować funkcję (np. obliczanie pola lub obwodu prostokąta)

7) Pętle – przydatne struktury:
 – Pętla for z wykorzystaniem listy
 – pętla z instrukcją warunkową dla elementu listy
 – funkcja range()
 – pętla while
 – pętla nieskończona
 – pętla skończona


8) Struktura skryptu w Python:
 – 2 pierwsze linie ze znakiem #
 – import ///
 – komentarze globalne
 – definicje funkcji def()
 – kod programu


9) Kilka przykładów z podręcznika:
 – NWD dwoma metodami
 – Utwórz program sumujący n liczb całkowitych a. Liczby a oraz liczbę n wprowadzaj z klawiatury. Wyświetl wynik sumowania (suma) na ekranie.


 – Napisz program realizujący algorytm sprawdzania podzielności liczby całkowitej a przez liczbę całkowitą b. Wartości liczb a i b wprowadzaj z klawiatury. Zapisz program w pliku pod nazwą Podzielność.

10) Biblioteka żółwia i PyTechBrain
 – moduł turtle i obiekty typu Turtle()
 – podstawowe operacje, np. rysowanie kwadratu i prostokąta przez dwa żółwie
 – moduł PyTechBrain i obiekt PyTechBrain()
 – światła na skrzyżowaniu – prosty kod

KUP TERAZ KURS