Skip to content

IceCream w Pythonie – to lepsze niż print()

Czy zdarzyło ci się sprawdzać swój kod? Na pewno – w końcu testowanie to bardzo ważny obszar pracy programistycznej 😉

Więc dzisiaj chcę zwrócić Twoją uwagę na bardzo ciekawą bibliotekę:

IceCream – Never use print() to debug again

Widok pliku Readme w serwisie GitHub.

Działa jak print(), tylko lepiej 😉 Zobaczmy prosty kod, który pokaże nam, jak możemy używać tej biblioteki, aby obserwować wywołania funkcji i ich argumenty.

Najważniejsze kryje się tu w wierszu 12, gdzie wywołujemy funkcje ic(), która pokazuje nam właśnie to, co chcielibyśmy zobaczyć – jaka funkcja i jakie parametry.

ic| function_test(5): 10

Dodaję też wygląd PyCharm z uruchomionym kodem. W kolejnych wpisach (mam nadzieję, że mi się uda coś choćby raz w tygodniu napisać) – pokażę kolejne możliwości wykorzystania tej biblioteki. Jak dla mnie jest ciekawa, z olbrzymim potencjałem.

Published inBiblioteki i dodatkiPython 3

Comments are closed.