Skip to content

Konfiguracja Minetest na serwerze Linux

Jeśli chcemy pokazać młodzieży Minetest sterowany Pythonem, musimy mieć serwer. Polecam Linux (nawet prosty VPS). Tam możemy łatwo zainstalować i skonfigurować świat.

Tutaj chcę przedstawić kilka prostych metod.

Minimalnie musimy mieć serwer zainstalowany, a więc:

sudo apt install minetest-server

Oto lista pakietów, które możemy zainstalować na serwerze:

ii minetest               5.1.1+repack-1build1       amd64    Multiplayer infinite-world block sandbox
ii minetest-data             5.1.1+repack-1build1       all     Multiplayer infinite-world block sandbox (data files)
ii minetest-mod-basic-materials     20190430-2            all     Minetest mod providing basic materials and items
ii minetest-mod-character-creator    1.1-1               all     Minetest module to customize your skin
ii minetest-mod-craftguide        1.11-1              all     Minetest mod providing a crafting guide
ii minetest-mod-currency         20181109-1            all     Minetest mod providing shops and currency
ii minetest-mod-ethereal         20181016-1            all     Minetest module to add a map generator enhancer
ii minetest-mod-homedecor        20190922.1-1           all     Minetest mod pack providing home decor elements
ii minetest-mod-infinite-chest      1.0.1-1              all     Minetest module to get chests with an infinite number of slots
ii minetest-mod-intllib         20180811-1            all     Minetest module for internationalization of modules
ii minetest-mod-lucky-block       20181017-1            all     Minetest module to add a Lucky Block to the game
ii minetest-mod-maidroid         0.1.0-1              all     Minetest mod - Maidroid for maid robots
ii minetest-mod-mesecons         1:1.2.1-1             all     Digital circuitry blocks for minetest
ii minetest-mod-mobs-redo        20181016-1            all     Minetest module to add mobs programming interface
ii minetest-mod-moreblocks        2.0.0-1              all     Minetest mod - More Blocks
ii minetest-mod-moreores         0~20130828+git0977bbc809-1    all     Minetest mod - More Ores
ii minetest-mod-nether          2-4                all     Minetest mod - Nether portals and materials
ii minetest-mod-pipeworks        20191003.1-1           all     Pipes and tubes for Minetest
ii minetest-mod-player-3d-armor     0.4.13-2             all     Modpack to add armor and wielded weapons for Minetest
ii minetest-mod-protector        20181016-1            all     Minetest module to add protector blocks
ii minetest-mod-pycraft         0.22-1              all     Minetest mod - (most of) Raspberry PI Minecraft API
ii minetest-mod-quartz          1.0.0-2              all     Minetest module to add quartz
ii minetest-mod-skyblock         0.2.4-1              all     Minetest module to add a Crusoe-like minigame
ii minetest-mod-throwing         1.0-1               all     Minetest mod - Throwing and throwables
ii minetest-mod-unified-inventory    20180810-1            all     Minetest module to enhance the inventory
ii minetest-mod-unifieddyes       20190922.4-1           all     Minetest mod providing a unified dye specification
ii minetest-mod-worldedit        0.6-1               all     Minetest mod - ingame world editor
ii minetest-server            5.1.1+repack-1build1       amd64    Multiplayer infinite-world block sandbox (server)

Plik konfiguracyjny dla naszej gry, np: /etc/minetest/minetest-valley-of-death.conf, zawiera ważne wpisy, zwłaszcza katalog, w którym zlokalizowane są pliki gry.:

#  World directory (everything in the world is stored here).
#  Not needed if starting from the main menu.
#  type: path
map-dir = /home/minetest-data/valley-of-death

Mod Obsługi Pythona – raspberryjammod-minetest

Potrzebujemy mod – aktualną wersję pobierzemy z adresu: https://github.com/arpruss/raspberryjammod-minetest

Jeśli wystąpił jakiś problem, tu jest wersja z 5 stycznia 2023 roku: https://python.szkola.pl/wp-content/uploads/2023/01/raspberryjammod-minetest-master.zip

Archiwum rozpakowujemy do katalogu danych gry, do podkatalogu /home/minetest-data/valley-of-death/worldmods W pliku konfiguracyjnym musimy wpisać dyrektywę ładującą mod:

load_mod_raspberryjammod = true

W /etc/minetest/valley-of-death.conf dodajemy wpis:

secure.trusted_mods = raspberryjammod

Minetest

W tym momencie struktura katalogu /home/minetest/data wygląda następująco:

.
└── valley-of-death
  ├── auth.sqlite
  ├── env_meta.txt
  ├── force_loaded.txt
  ├── ipban.txt
  ├── map_meta.txt
  ├── map.sqlite
  ├── mod_storage.sqlite
  ├── players.sqlite
  ├── worldmods
  │   └── raspberryjammod
  │     ├── base64.lua
  │     ├── block.lua
  │     ├── depends.txt
  │     ├── init.lua
  │     ├── installation.txt
  │     ├── LICENSE
  │     ├── mcpipy
  │     ├── settings.conf
  │     ├── slowbit32.lua
  │     ├── socket
  │     ├── socket.lua
  │     ├── TODO
  │     └── tools.lua
  └── world.mt

Ważne – Świat proszę generować wersją 4.6 Minetest, bo taka jest na serwerze.

Published inMinetect i Python (MCPI)

Comments are closed.