Skip to content

Książki, artykuły

Jestem autorem kilku książek o programowaniu w Pythonie, napisałem też wiele artykułów na ten temat. Moje publikacje znajdziecie między innymi w różnych czasopismach:

  • TIK w Edukacji
  • Programista Junior