Skip to content

Lekcje w sieci – moje materiały

Utworzyłem na potrzeby projektu kilka materiałów dotyczących programowania w języku Python. Tutaj zamieszczam ich skróconą wersję, jednocześnie układając w porządku trudności materiału.


Podstawy języka – lekcje wprowadzające, sposoby pisania w trybie skryptowym i REPL:

Podstawowe informacje
Zmienne i obliczenia cz. 1
Zmienne i obliczenia – cz. 2

Zaawansowane elementy języka: listy, wczytywanie danych z pliku.

Podstawowe informacje o listach
Zaawansowane Listy, wczytywanie danych z pliku

Kod źródłowy programu do tej lekcji:

Dane do pliku tekstowego COVID-19.txt

Podsumowanie list i „pythonizmy”

Kody źródłowe:


Dla zainteresowanych – materiał o tworzeniu własnej gry z wykorzystaniem biblioteki Pygame Zero.

Projekt prostej gry
Dalsza część projektu
Kolejna część projektu.

Kod źródłowy zaawansowanego projektu:


Analiza słów – zaawansowane dane.

Kod źródłowy programu

Tekst do zapisu do pliku tekstowego w serwisie Pastebin – https://pastebin.com/ZHnFmKSw


Mam nadzieję, że te lekcje będą dobrym wstępem do nauki programowania. Jeśli chcesz się dowiedzieć jeszcze więcej, zapraszam…


A jeśli chcesz zobaczyć oryginalne wpisy – zapraszam na Lekcje w Sieci.