Skip to content

Liczenie a sprawa Pythona…

Czasami, a nawet często, wykonujemy różne dziwne obliczenia. Potrzebujemy mieć dokładne wyniki. A tutaj takie dziwne przypadki…

Sprawdźmy dla przykładu proste zadanie. Mamy dwie zmienne, a oraz b. Sprawdzimy, czy ich suma wynosi określoną liczbę.

Tak, dobrze widzisz – proste dodawanie przerasta Python’a!

OK, Dlaczego tak jest? To proste, a zarazem bardzo skomplikowane. Możesz poczytać specjalny artykuł w Wikipedii.

No dobrze – jak sobie z tym radzić?

Proponuję w krytycznych momentach używać modułu decimal, który zapewnia poprawną obsługę arytmetyki wg tych zasad, jakie znamy ze szkoły.

Published inBiblioteki i dodatkiPrzykłady zadańZałożone przykłady

Comments are closed.