Skip to content

Epodreczniki.pl – moje materiały.

Jestem autorem dużej części materiałów dotyczących programowania w języku Python na rządowej platformie E-podręczniki. W moich lekcjach korzystam z języka Python w wersji minimum 3.6, zatem jeśli potrzebujecie mieć taką wersję, zapraszam do pobrania – przygotowałem dla wszystkich różne możliwości:


Lista e-materiałów z celami:

Twoje cele:
  • Zaznajomisz się z pojęciem funkcji jako „czarnej skrzynki” (black box).
  • Poznasz sposoby definiowania funkcji w Python 3.
  • Stworzysz podstawową dokumentację (docstring) do funkcji w Python 3.

Twoje cele:
  • Dowiesz się, jak wykonywać obliczenia korzystając z funkcji w języku Python.
  • Porównasz rozwiązania równania kwadratowego obliczane algorytmem zwykłym (za pomocą wyznacznika delty) i stabilnym (bazującym na wzorach Viete’a).
  • Zweryfikujesz sposób prezentacji liczb w Pythonie.
  • Uzupełnisz wiedzę o module matplotlib.

W moich materiałach staram się przekazać oprócz teorii również ciekawostki oraz różne możliwości wykorzystania języka Python.