Skip to content

Epodreczniki.pl – moje materiały.

Jestem autorem dużej części materiałów dotyczących programowania w języku Python na rządowej platformie E-podręczniki. W moich lekcjach korzystam z języka Python w wersji minimum 3.6, zatem jeśli potrzebujecie mieć taką wersję, zapraszam do pobrania – przygotowałem dla wszystkich różne możliwości:


Lista moich e-materiałów z celami:

Twoje cele:
 • Zaznajomisz się z pojęciem funkcji jako „czarnej skrzynki” (black box).
 • Poznasz sposoby definiowania funkcji w Python 3.
 • Stworzysz podstawową dokumentację (docstring) do funkcji w Python 3.

Twoje cele:
 • Dowiesz się, jak wykonywać obliczenia korzystając z funkcji w języku Python.
 • Porównasz rozwiązania równania kwadratowego obliczane algorytmem zwykłym (za pomocą wyznacznika delty) i stabilnym (bazującym na wzorach Viete’a).
 • Zweryfikujesz sposób prezentacji liczb w Pythonie.
 • Uzupełnisz wiedzę o module matplotlib.

Twoje cele:
 • Poznasz funkcje wyrażeń regularnych z modułu re operujące na znakach.
 • Zastosujesz algorytm testujący, czy dwa słowa są anagramami.
 • Napiszesz funkcję generującą anagramy słów podanych jako argumenty.


Twoje cele:
 • Zapiszesz algorytm pozwalający obliczyć silnię z wykorzystaniem metody iteracyjnej.
 • Przedstawisz algorytm wykorzystywany do obliczania silni za pomocą metody rekurencyjnej.
 • Poznasz ograniczenia wykonywania funkcji rekurencyjnych w języku Python.


Twoje cele:
 • Zdefiniujesz funkcję obliczającą wartość wielomianu z wykorzystaniem metody iteracyjnej schematu Hornera.
 • Zdefiniujesz funkcję obliczającą wartość wielomianu z wykorzystaniem metody rekurencyjnej schematu Hornera.
 • Sprawdzisz, o ile mniej obliczeń trzeba wykonać stosując schemat Hornera w celu wyznaczenia wartości niż stosując metodę tradycyjną.


Twoje cele:
 • Przygotujesz program, który będzie obliczał współrzędne (x, y) punktów symulujących ruchy Browna.
 • Przeprowadzisz analizę ruchów Browna bazując na wykresie.
 • Zastosujesz moduł matplotlib do generowania wykresów.

W moich materiałach staram się przekazać oprócz teorii również ciekawostki oraz różne możliwości wykorzystania języka Python.

Poza moimi materiałami, na portalu znajdują się też materiały innych autorów.

Twoje cele:
 • Poznasz algorytm szyfrowania tekstu za pomocą szyfru Cezara.
 • Poznasz algorytm odszyfrowania tekstu utajnionego za pomocą szyfru Cezara.
 • Napiszesz w języku Python program szyfrujący oraz odszyfrowujący tekst.
 • Poznasz funkcje działające na pojedynczych znakach i na napisach.

Twoje cele:
 • Poznasz i zrozumiesz składnię i działanie pętli for w języku Python.
 • Wykorzystasz pętlę for do rozwiązywania prostych problemów.

Twoje cele:
 • Poznasz składnię instrukcji warunkowej w języku Python.
 • Dowiesz się, jak zapisać warunki wielokrotnie złożone.
 • Wykorzystasz instrukcję warunkową do rozwiązywania prostych problemów.

Twoje cele:
 • Poznasz algorytm znajdowania minimum i maksimum ze zbioru.
 • Dostrzeżesz różnice pomiędzy pętlami for i while.
 • Rozwiążesz proste problemy przy pomocy algorytmu iteracyjnego.

Twoje cele:
 • Dowiesz się, jak generować całkowite i rzeczywiste liczby pseudolosowe.
 • Poznasz sposoby, dzięki którym losowania będą powtarzalne.
 • Nauczysz się, jak tworzyć proste symulacje rzeczywistych losowań.

Twoje cele:
 • Zrozumiesz, jakie są zależności pomiędzy dziesiętnym a dwójkowym systemem liczbowym.
 • Wykorzystasz wbudowane funkcje języka Python do zamiany liczby dziesiętnej na odpowiednik binarny.
 • Nauczysz się konwertować liczby z systemu dziesiętnego na dwójkowy.