Skip to content

Orzeł czy reszka

A teraz zadanie z dziedziny hazardu 😉

Napisz program, który będzie symulował sto rzutów monetą. Zdefiniuj funkcję moneta() , której wynikiem będzie liczba wyrzuconych orłów.

Tutaj mamy od razu kilka ciekawych elementów, jak:

  • linia 7 – importowanie funkcji losującej
  • linia 11 – definicja funkcji z domyślną wartością parametru
  • linia 14 – pętla
  • linia 17 – dodanie elementu listy poprzez metodę
  • linia 19,20 – zliczanie elementów listy poprzez metodę

Wynik działania możecie zobaczyć – oczywiście w mu-editor.

Published inPrzykłady zadańPython 3Założone przykłady

Be First to Comment

Dodaj komentarz