Skip to content

OSE Code Week z Pythonem (PyCharm i Enigma)

W dzisiejszych czasach niezmiernie ważna staje się umiejętność kodowania, rozumiana szerzej niż tylko samo napisanie programu w konkretnym języku programowania. Podejście do rozwiązywania problemu to cały proces: od określenia go, przez znalezienie i opracowanie rozwiązania oraz jego zaprogramowanie, aż do przetestowania jego poprawności i ewentualnej korekty. Szyfrowanie i Enigma to przykłady nawiązujące do legendarnej lwowskiej szkoły matematyki. Matematyka i informatyka mają wiele cech wspólnych, jak np. myślenie abstrakcyjne. W kolejnym module kursu proponujemy zadania inspirujące młodzież do zgłębiania tajników kryptografii.

Dodatkowa lekcja „CodeWeek i Python: Enigma – szyfrowanie w Pythonie z wykorzystaniem Enigmy” pozwala na:

  • użycie zdefiniowanej klasy i metod szyfrujących stosowanych w maszynie Enigma
  • wykorzystanie słowników w Python do przechowywania danych