Skip to content

OSE IT-Szkoła – kursy Python

Python dla każdego początkującego.

Celem kursu jest wprowadzenie młodych ludzi w świat programowania w języku Python, który wykorzystują zarówno światowe korporacje, jak i adepci kodowania. Python to język programowania ogólnego przeznaczenia, którego składnia jest zbliżona do naturalnego języka. Często używa się go jako języka skryptowego (gdzie wykonywany program występuje w wersji źródłowej) i uruchamia na serwerach. Python jest dostępny na wiele systemów operacyjnych, wykorzystuje się go m.in. w urządzeniach gromadzących i przetwarzających dane, jak np. inteligentny budynek czy stacje pogodowe.


Młodzież w szkole ponadpodstawowej oczekuje atrakcyjnych, jednak zgodnych z podstawą programową treści. W kursie uczymy kodowania w języku Python, za pomocą którego tworzymy aplikację desktopową, a także moduł do tworzenia wykresów. Omawiamy m.in. szyfr Cezara oraz modelowanie, które realizują treści szczegółowe podstawy programowej z informatyki. W kursie dostępne są również treści z poziomu rozszerzonego, takie jak np. symulacja ruchów Browna oraz obliczanie najdłuższego spójnego ciągu rosnącego w zbiorze danych.