Szkolenia dla nauczycieli,
wyposażenie pracowni komputerowych,
roboty i oprogramowanie dla uczniów.
Bez żadnego wkładu finansowego!


Przygotowaliśmy projekt rozwojowy dla placówki szkolnej, finansowany ze środków unijnych – do 100%.

Szkoła, z tytułu przygotowania wniosku i realizacji projektu, nie ponosi żadnych kosztów finansowych.

Po stronie placówki szkolnej jest jedynie wkład własny w postaci udostępnienia sal szkolnych. Proponujemy całościowe przygotowanie wniosku aplikacyjnego, a po otrzymaniu dofinansowania jego bezstresową obsługę merytoryczną i finansową.

Projekt całkowicie finansowany
ze środków
pochodzących z UE.

Jakie dokładnie są korzyści dla szkoły, nauczycieli i uczniów?

To zależy od regionu, wielkości szkół w projekcie.

Ustalimy to bezpłatnie.

 • szkolenia przedmiotowe, specjalistyczne, np.: z kompetencji cyfrowych, robotyki, programowania,
 • studia podyplomowe, jw.,
 • gotowe do wdrożenia, zgodne z podstawą programową, innowacyjne programy, narzędzia i metody nauczania, wraz ze scenariuszami lekcji oparte na nowoczesnych ICT,
 • wynagrodzenie kadry pedagogicznej zaangażowanej w jego realizację, szczególnie za zajęcia prowadzone z młodzieżą.
 • pomoce dydaktyczne, np.: roboty, układy mechatroniczne do realizacji podstawy przedmiotowej z techniki oraz informatyki,
 • sprzęt, np.: wyposażenie sali informatycznej w serwer i w zależności od projektu także komputery,
 • modernizację infrastruktury sieciowo-usługowej, np.: switch 1 GBit/sek, 24 porty.

Co otrzymają nauczyciele?

Co otrzymają szkoły?

1) przyjmujemy zgłoszenia szkół do projektu,

2) dokładnie sprawdzamy czy szkoła może wziąć udział w projekcie, pod kątem kryteriów udziału, badamy potrzeby,

3) opracowujemy koncepcję projektu i składamy wniosek,

4) podpisujemy umowę,

5) dostarczamy sprzęt i szkolenia.


 • zajęcia wspierające począwszy od uczniów z SPE, aż do tych utalentowanych, np.: programowanie Python w wirtualnej walce robotów z innymi graczami, Minecraft sterowany Pythonem albo programowanie fizycznych robotów,
 • wyjazdy edukacyjne,
 • edukacja w zakresie bezpiecznej cyberprzestrzeni.

Realizacja projektu, krok po kroku

A co otrzymają uczniowie?


 • Współpracownik Centrum Edukacji Obywatelskiej, w projekcie "Koduj z Klasą", członek nieformalnej grupy SuperbelfrzyRP, ambasador i trener nauczycieli w zakresie języka programowania Python.
 • Zdobywca wyróżnienia Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polsce (zaliczony do grona 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce w 2017 r.
 • Twórca scenariuszy mechatronicznych zajęć pozalekcyjnych z użyciem oprogramowania Scratch i mikrokontrolerów kompatybilnych z Arduino oraz ekspert ds. systemów i współtwórca systemu operacyjnego Szkolny Remiks Uczniowski. Ekspert ds. otwartego oprogramowania edukacyjnego.

ABIX Edukacja - Adam Jurkiewicz

Merytorycznie odpowiedzialny za szkolenia kompetencji cyfrowych

Kim jesteśmy?
 • Naszą misją jest zmiana edukacji w Polsce. Służymy nauczycielom, placówkom edukacyjnym w ich rozwoju umiejętności i kompetencji. Dostarczamy skuteczne i nowoczesne techniki, metody oraz narzędzia do nauczania.
 • Rozwijaliśmy kompetencje kadry naukowej we współpracy min. z: Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską w Gliwicach, Uniwersytetami Medycznymi w Szczecinie i Białymstoku, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

APHR Sp. z o.o.

Odpowiedzialny za koordynację procesu szkoleniowego

 • 91% skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowań.
 • 105 instytucjonalnych Klientów, dla których pozyskaliśmy dotacje.
 • Doświadczenie w realizacji projektów zarówno szkoleniowych, jak i inwestycyjnych.
 • Kompleksowo obsługujemy projekt od strony formalnej, począwszy od badania potrzeb, poprzez wyszukanie najkorzystniejszego źródła dofinansowania, opracowanie koncepcji projektu i złożenie gotowej dokumentacji konkursowej, doradztwo w zakresie prowadzenia projektu, aż do bezstresowego rozliczenia dotacji.

CERTES Sp. z o.o.

Odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji, zarządzanie oraz rozliczanie projektu


Możliwe, bo to projekt unijny. Firma Certes pomogła 105 instytucjonalnym Klientom, uzyskać ponad 150 mln zł na rozwój z funduszy EFS.

Bo to projekt unijny. Staramy się dobierać takie projekty, w których wkładem własnym są co najwyżej sala, prąd, komputery posiadane aktualnie przez szkołę. Nawet oprogramowanie jest nieważne - mamy nasze, darmowe dla każdego. I Legalne.

Na pewno to jest dla szkół publicznych, podstawowych średnich, techników, zawodowych. W zależności od projektu także dla przedszkoli i szkół prywatnych. Preferowane są szkoły, które ... nie brały udziału w projektach unijnych w ostatnim czasie.


Bo cieszy nas, kiedy uczestnicy mówią, że będą wdrażać dostarczane przez nas metody i w swojej codziennej pracy, że nie wiedzieli, że są takie narzędzia w tej dziedzinie. Kiedy uczestnicy organizowanych przez nas szkoleń, mówią, że za mało czasu było na omówienie wszystkiego, że chcą więcej takich szkoleń, że następne szkolenia chcą też takie i tylko takie, albo tylko z tym trenerem, tudzież zapisują się ponownie na to samo szkolenie, do innych dostępnych grup...

Nasze wynagrodzenie opieramy przede wszystkim na success fee, czyli na wynagrodzeniu dot. koordynacji realizowanego projektu, pochodzącym wyłącznie ze środków UE.

Jak to możliwe, to za darmo?

Dlaczego to robimy?

Dlaczego szkoła nic płaci?

Czy to jest dla mojej szkoły?

Na czym zarabiamy?

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje poznanie możliwości finansowania projektu?

Nic. Zero złotych. Badanie potrzeb, jak również wyszukanie najkorzystniejszego źródła dofinansowania oraz opracowanie koncepcji projektu pozyskania środków jest nieodpłatne.