Skip to content

PySimpleGUI – świetna biblioteka do tworzenia okien.

Dlaczego tak trudno jest wykonać nawet najprostsze wejście / wyjście do okna w Pythonie?

NIE – już nie jest – teraz to łatwe.

Istnieje wiele „łatwych w użyciu” interfejsów Pythona, ale są one bardzo ograniczone. PySimpleGUI pobiera najlepsze pakiety, takie jak EasyGUI i WxSimpleGUI, zarówno przydatne, ale ograniczone, i dodaje możliwość definiowania własnych układów. Ta możliwość tworzenia własnych formularzy jest podstawową różnicą między nimi a PySimpleGUI.

Każde połączenie ma opcjonalne parametry, dzięki czemu możesz zmienić wygląd i styl. Nie podoba ci się kolor przycisku? Można go łatwo zmienić, dodając do widgetu parametr button_color. Konfiguracja jest wykonywana na miejscu.

Pakiet PySimpleGUI koncentruje się na programistach. Stwórz niestandardowy GUI z możliwie jak najmniejszym i prostym kodem. Była to główna mantra używana do tworzenia PySimpleGUI. „Zrób to w sposób podobny do Pythona” było drugim pożądanym wynikiem.

Przykład? Proszę bardzo – tutaj oczywiście QtConsole i FREE_Desktop 2019.

A oto kod, który wystarcza do stworzenia powyższego okna:

import PySimpleGUI as sg

with sg.FlexForm('Wszystko razem - ABIX', auto_size_text=True, default_element_size=(40, 1)) as form:
layout = [
[sg.Text('Wszystkie grafiki w jednym miejscu!', size=(30, 1), font=("Helvetica", 25), text_color='blue')],
[sg.Text('Jakiś tekst... a jesli chcesz, wprowadź swój...')],
[sg.InputText()],
[sg.Checkbox('Mój checkbox'), sg.Checkbox('Mój kolejny checkbox!', default=True)],
[sg.Radio('Radio button! ', "RADIO1", default=True), sg.Radio('Inny button !', "RADIO1")],
[sg.Multiline(default_text='To jest domyślny tekst, jeśli zdecydujesz się nie wpisywać niczego',
scale=(2, 10))],
[sg.InputCombo(['Combobox 1', 'Combobox 2'], size=(20, 3)),
sg.Slider(range=(1, 100), orientation='h', size=(35, 20), default_value=85)],
[sg.Listbox(values=['Listbox 1', 'Listbox 2', 'Listbox 3'], size=(30, 6)),
sg.Slider(range=(1, 100), orientation='v', size=(10, 20), default_value=25),
sg.Slider(range=(1, 100), orientation='v', size=(10, 20), default_value=75),
sg.Slider(range=(1, 100), orientation='v', size=(10, 20), default_value=10)],
[sg.Text('_' * 100, size=(70, 1))],
[sg.Text('Wybierz katalogi: źródłowy i docelowy', size=(35, 1))],
[sg.Text('Wybierz katalog', size=(15, 1), auto_size_text=False, justification='right'), sg.InputText('Źródło'),
sg.FolderBrowse()],
[sg.Text('Docelowy katalog', size=(15, 1), auto_size_text=False, justification='right'), sg.InputText('Docelowo'),
sg.FolderBrowse()],
[sg.Submit(), sg.Cancel(), sg.SimpleButton('Dostosowany', button_color=('white', 'green'))]
]

button, values = form.LayoutAndRead(layout)

Więcej informacji, pełna dokumentacja – na stonie projektu:

https://pypi.org/project/PySimpleGUI/

Published inBiblioteki i dodatki

3 komentarze

  1. czeol czeol

    A jak go doinstalować do systemu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

5 × 3 =