Skip to content

PyTechBrain – opis platformy – możliwości

PyTechBrain – nauka programowania, mechatroniki

PyTechBrain to nowa platforma wprowadzająca uczniów w dziedzinę IoT – Internet of Things, w pełni zgodna z nową podstawą programową. Pozwala na nauczanie elektroniki i programowania w jednym, łaczy prostotę wykonania i obsługi, dając ogromne możliwości. Współpracuje z trzema najważniejszymi systemami operacyjnymi: Linux, MacOS, Windows.

Skład zestawu do współpracy z 1 komputerem:

 • układ sterujący zgodny z Arduino UNO R3
  (firmware OpenSource FirmataPlus)
 • kabel USB do podłączenia do komputera
 • wbudowane czujniki:
  • fotorezystor – KPS-3227SP1C
  • czujnik dźwięku – KPCM – 28B
  • czujnik temperatury – MCP9700/9700A
  • potencjometr
 • głośniczek (buzzer) sterowany tonowo
 • 3 przyciski odczytywane cyfrowo
 • 3 kolorowe diody LED (światła na skrzyżowaniu) sterowane cyfrowo on/off
  • czerwona
  • źółta
  • zielona
 • 1 dioda niebieska LED sterowana analogowo PWM
 • 1 dioda trójkolorowa RGB sterowana analogowo PWM

Informacje z podstawy programowej:

Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

1. projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania:
◦ pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym proste algorytmy z wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarzeń,
◦ prosty program sterujący robotem lub innym obiektem na ekranie komputera;
2. testuje na komputerze swoje programy pod względem zgodności z przyjętymi założeniami i ewentualnie je poprawia, objaśnia przebieg działania programów;

Mechatronika. Uczeń:
1. wyjaśnia na przykładach prostych urządzeń zasady współdziałania elementów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych;
2. odpowiedzialnie i bezpiecznie posługuje się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i elektronicznym znajdującym się w domu, w tym urządzeniami oraz technologią służącą do inteligentnego zarządzania gospodarstwem domowym;
3. konstruuje, m.in. z gotowych elementów, zabawki, roboty, modele mechaniczno-elektroniczne, w tym programowalne.

Darmowe oprogramowanie

Python 3 – biblioteka PyTechBrain integrująca układ z komputerem.


PyTechBrain można wykorzystać do prowadzenia lekcji informatyki.

Przykładowe tematy zgodne z Podstawą Programową:

 • Zapalamy i gasimy diodę – podstawy elektroniki, mechatroniki – współpraca z modułem Arduino
 • Światła na skrzyżowaniu – korelacja z bezpieczeństwem, algorytm z pętlą
 • Tęcza i dyskoteka – dioda RGB i składowe koloru – algorytm poprzez pętlę i iterację – gama kolorów
 • Alfabet Morse’a – praca w grupach: grupa A koduje informacje, grupa B rozkodowuje
 • Inteligentny dom (oświetlenie) – gdy jest ciemno, zapalamy automatycznie światło
 • Inteligentny dom (alarm temperatury) – sygnalizacja dźwiękowa i diodowa (mrugająca jednokolorowa dioda i buzzer)
 • Czy w klasie jest głośno – badanie poziomu głośności w klasie.

Sklep – jeśli chcecie zkupić bezpośrednio:

https://sklep.cyfrowaszkola.waw.pl/PyTechBrain-Python-elektronika-mechatronika

Jeśli jesteście zainteresowani wdrożeniem u Was w szkole wraz ze szkoleniem dla nauczycieli, skontaktujcie się z nami mailowo.

pytechbrain@abixedukacja.eu

Published inBlog nauczycielskiPyTechBrain

One Comment

Dodaj komentarz