Skip to content

SWOI – Strategie Wolnych Otwartych Implementacji

SWOI to innowacyjne przedsięwzięcie edukacyjno-społeczne, które po gruntownym zweryfikowaniu jego efektów w szkolnej rzeczywistości, jest w pełni gotowe do włączenia w nurt edukacji.
Ma ono na celu:
• zainteresowanie uczniów i uczennic specjalnościami informatyczno-technicznymi oraz
• wczesne formowanie kompetencji, kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy.

W Strategii zaprojektowano taki rodzaj zintegrowanych działań, które formują względnie trwałe cechy uczniów i uczennic, tj.: uzdolnienia i umiejętności infotechniczne, świadomość celów, pożądane postawy, uznawane idee i wartości. Wczesne, systematyczne, protechniczne ukierunkowanie uczniów jest warunkiem nadążania za szybko postępującym rozwojem nowych technologii i skutecznym środkiem zapobiegającym wykluczaniu się jednostek z udziału w życiu społeczeństwa cyfrowego.


W Strategii chodzi o uruchomienie naturalnych zasobów uczniowskiego dążenia do osiągania
satysfakcji, do sięgania po novum, a w ślad za tym – do wykazania się pomysłowością w kreowaniu czegoś efektownego. Jeśli taka aktywizacja ucznia czy uczennicy zakończy się sukcesem, to jej pochodną będą głębsze rezultaty, tj.: współuczestnictwo w tworzeniu innowacji, uformowanie konstruktywnego stylu bycia, wyrobienie efektywnego sposobu uczenia się poprzez własną twórczość.