Python
Tekst

Python 101x Logo

1 Moduł 2 Lekcje Easy

Informacje

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli - zwłaszcza informatyki w ostatnich klasach szkoły podstawowej. Ma na celu pogłębienie wiedzy o sposobach wykorzystania LOGO jako podsystemu Pythona.

Pen