Python
Tekst

Python 101x Logo

1 Moduł 2 Lekcje Easy

Informacje

​Wikipedia podaje następujący opis języka LOGO:

Logo (gr. λόγος [logos] – słowo, myśl) – język programowania stworzony jako środek do nauczania informatyki i matematyki. Składa się z gotowych elementarnych procedur, które służą do definiowania procedur użytkownika. Został zaprojektowany przez pracującego pod koniec lat 60. na MIT Seymoura Paperta, który inspirował się pracami francuskiego psychologa i pedagoga Jeana Piageta.

Learn more
Pen