Skip to content

YAML – jak można czytać takie pliki?

Na stronie Wikipedii możemy przeczytać:
YAML – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w ustrukturyzowany sposób. YAML jest akronimem rekurencyjnym od słów YAML Ain’t Markup Language. Na początku, skrót YAML miał oznaczać Yet Another Markup Language, jednak zmieniono tę koncepcję, aby położyć nacisk na cel, któremu język miał służyć, czyli opisowi zbioru danych. Jego pierwszą wersję zaproponował w 2001 roku Clark Evans we współpracy z Ingy döt Net oraz Oren Ben-Kiki.

Jak taki plik przetworzyć w Python?

Wykorzystujemy standardowy moduł yaml, dzięki któremu możemy wczytać dane. Oczywiście przede wszystkim musimy cały plik wczytać do zmiennej, wykorzystujemy do tego celu tzw. context manager.

from pprint import pprint
import yaml

with open('testowy.yaml') as yfile:
    dane_yaml = yfile.read()

dane_yaml_yaml = yaml.safe_load(dane_yaml)

pprint(dane_yaml_yaml)

Dzięki temu widzimy dane z pliku w postaci słownika.

Jeśli interesuje cię, polecam również bardzo ciekawe narzędzie yamllint – do weryfikacji zawartości plików YAML.

Published inPython 3

Comments are closed.