Python
Tekst

Funkcje wykonujące i zwracające dane: return

Lekcja 26 Moduł 5

# Tutaj pisz swój kod, młody padawanie 😉
def funkcja_1():
    print("Hej - tu Python.")
    zmienna = 30 *3
    print(f"Wartość zmiennej to {zmienna}.")

funkcja_1()

# Tutaj pisz swój kod, młody padawanie 😉
def funkcja_opis():
    """Ta funkcja wypisze coś na ekranie.
Używajmy jej starannie. """

    print("Cześć.")

funkcja_opis()

# Tutaj pisz swój kod, młody padawanie 😉
def funkcja_2():
    """Ta funkcja zwraca tekst."""

    print("Hej - tu funkcja_2 ;-)")
    return "Python 3"

zm = funkcja_2()
print(zm)

# Tutaj pisz swój kod, młody padawanie 😉

def funkcja_2p(liczba_1, liczba_2):
    """Ta funkcja chce liczb"""
    suma = liczba_1 + liczba_2
    print(f"Suma liczb to {suma}.")
    iloczyn = liczba_1 * liczba_2
    print(f"Iloczony liczb to {iloczyn}.")
    srednia = suma / 2
    return srednia

d1 = funkcja_2p(2, 6)
print(d1)

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen