Python
Tekst

Podstawowe operatory i możliwości ich stosowania do różnych typów danych

Lekcja 13 Moduł 3

​Zadanie domowe:

  1. ​Spróbuj samodzielnie wykonać w IDLE oraz Mu-Editor przykłady zaprezentowane w materiale.
  2. Poniżej kilka przykładów operatorów w Python

​# Tutaj pisz swój kod, młody padawanie 😉
a = 2
b = 3
c = a + b
d = a * b
e = a / b
f = a // b
print(f"Wartość zmiennej e oraz f to {e} oraz {f}")
print(f"Typ zmiennej e oraz f to {type(e)} oraz {type(f)}")
print(f"Czy c jest większe niż d: {c > d}")
print(f"Czy f jest mniejsze niż e: {f < e}")


​Przykład użycia operatora

​Opis

​x + y

​dodawanie

​x - y

​odejmowanie

​x * y

​mnożenie

​x / y

​dzielenie rzeczywiste

​x // y 

​dzielenie całkowite

​x if y else z

​trójargumentowe wyrażenie wyboru

​x in y, x not in y

​przynależność obiektów

​x <= y, x >= y

​operatory porówniania i równości

​x == y, x != y

​operatory równości i nierówności zawartości

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen