Skip to content

OSE Code Week 2022 z Pythonem (bloczki i robot).

W dzisiejszych czasach niezmiernie ważna staje się umiejętność kodowania, rozumiana szerzej niż tylko samo napisanie programu w konkretnym języku programowania. To cały proces – podejście do rozwiązywania problemu: od określenia go, przez znalezienie i opracowanie rozwiązania oraz jego zaprogramowania, aż do przetestowania poprawności i ewentualnej korekty. W tym scenariuszu przedstawiamy właśnie taki proces – rozpoczynając od blokowego środowiska, a kończąc na prezentacji kodu w Pythonie. Prezentacji, a więc tylko zaproszenia do zgłębiania tego języka.

Dodatkowy moduł na CodeWeek „CodeWeek i Python: REEBORG – od bloczków do Pythona. Robot Reeborg z wykorzystaniem platformy w przeglądarce www” to:

  • wykorzystanie środowiska Blockly dla sterowania robotem na ekranie (świat Around 1 na platformie robot.abixedukacja.eu);
  • użycie pętli dla zmniejszenia ilości kroków;
  • przejście ze środowiska Blockly do języka Python