Skip to content

Sprawdzenie znaku i parzystości

Dzisiaj przykład pisania funkcji – oto zadanie:

zdefiniuj funkcję jaka_liczba(liczba), która będzie badać znak i parzystość liczby całkowitej
(zatem tylko 1 parametr) i zwróci napis: „podana X to ujemna/dodatnia liczba parzysta/nieparzysta

Oczywiście, wykonujemy skrypt w mu-editor. Teraz kilka słów wyjaśnienia, jak działa algorytm.

Przede wszystkim definicja funkcji zawiera domyślne przypisanie 0 (więcej informacji można znaleźć tu https://pl.python.org/docs/ref/node54.html#function ), zaterm, jesli nic nie podamy, funkcja obliczy dla zera, czyli zwróci szybko napis, że nic nie będzie robić. Potem tworzymy tekst, który po kolei uzupełniamy opisami znaku i parzystości. Na końcu zwracamy pełen opis.

Ważny moment znajduje się właśnie w linijce nr 30 – to jest wywołanie tej funkcji BEZ parametru, a pomimo tego, wszystko działa. Warto od razu uczyć młodzież takiego pisania funkcji, to często pomaga w realnym życiu.

A teraz wynik działania tych funkcji, czyli uruchomiony skrypt.

Oczywiście dla tych, którym szkoda czasu na przepisanie tego kodu , oto kod źródłowy:

https://pastebin.com/nigp2Suz


Published inPrzykłady zadańPython 3

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

five × two =

Przejdź do paska narzędzi